Huduma Za Ukarabati Na Ushauri Nasaha

Huduma Za Ukarabati Na Ushauri Nasaha

Huduma hizi atapewa mfanyakazi pale ambapo ataumia au kuugua kutokana na kazi, kwa lengo la kumsaidia aweze kurudi kazini haraka ama kushiriki katika shughuli njyingine za kijamii ambazo zitamuingizia kipato.