Dira na dhamira


DIRA

Mfano wa kuigwa katika utoaji wa huduma za fidia kwa wafanyakazi barani Afrika.


DHIMA

Kupunguza athari za kijamii na kiuchumi za majanga yatokanayo na kazi kwa wafanyakazi, familia zao na waajiri kwa kutoa fidia stahiki, kwa usawa, uendelevu na ufanisi.