Nukuu
WCF Kinara katika masuala ya usalama na afya mahala pa kazi

WCF na OSHA washirikishane takwimu ili kuweka mipango madhubuti ya kuzuia na kukinga ajali, magonjwa na vifo vinavyotokana na kazi. OSHA wanaweka kinga zaidi wakati WCF inalipa fidia ikiwa majanga yanayotokana na kazi yatatokea.

.